Arthur Mensch (Mistral AI) için Yapay Zeka Yasası yanlış hedefi hedef alıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Arthur Mensch (Mistral AI) için Yapay Zeka Yasası yanlış hedefi hedef alıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
“Bugün gördüğümüz birçok gönüllü bağlılığın çok az değeri var” diyor


Fransız yapay zeka külçesi olarak (Amerikan çözümlerine alternatif olması beklenen) Mistral AI şirketi, şu anda geliştirilmekte olan Avrupa mevzuatına ilişkin konumu konusunda düzenli olarak sorgulanıyor

Yapay Zeka Yasasının dengeli bir ilk versiyonu

“Ürün güvenliği yasaları tüketicilere fayda sağlıyor

Mistral AI’nin patronu, “Yapay zekaya ilişkin ilk Avrupa yasası bu bağlamda makul bir denge buldu” diye yargılıyor Ancak Arthur Mensch’e göre yasa koyucunun artık başka bir hobi atı var ve bu nedenle “temel modelleri”, yani “belirli yapay zeka uygulamalarının arkasındaki itici gücü” düzenlemeyi önerebilir Eylül ayında, Fransız hükümetine yapay zeka stratejisi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu IA Gen komitesine katıldı Bu nedenle eğlence uygulaması ile sağlık aracı arasında gereksinimlerin farklı olması gerekir

Yapay Zeka Yasası, okumasında, düzenlemeyi bir kullanım senaryosunun risk düzeyine göre orantılamayı amaçladı Ancak “avukat ordusu olmayanlar” için yaptırım bu olacaktır

Modelleri düzenlemek bir hatadır

“Bir motoru kullanım olmadan düzenleyemeyiz Ve kısıtlayıcı düzenlemelere yönelik herhangi bir düşmanlığı reddediyor

Tekrar şöyle yazıyor: “Mekanik açıdan bakıldığında bu, Avrupa yapay zeka ekosisteminin gelişimine aykırıdır Otomatik karar verme sistemlerinin kötü tasarlanmış kullanımı birçok alanda önemli zararlara neden olabilir” diye yazıyor Tam tersine, kötü amaçlı yazılımları yasaklıyor ve ağ sistemlerini güçlendiriyoruz (kullanımı düzenliyoruz)” diye savunuyor Başlangıçta Yapay Zeka Yasasının ürün güvenliğiyle ilgili olduğunu açıklıyor ” Arthur Mensch’in sesini duyurmak için sadece Twitter’ı yok Üçlü, Avrupa’yı, yapay zekayı sanayi politikasının merkezine yerleştirmeye ve arzı ve dolayısıyla yapay zeka yasası tarafından tehdit edilen ekosistemini destekleyecek bir strateji benimsemeye teşvik ediyor ”

Sorun: Mistral AI direktörü, yapay zeka yasasının son versiyonlarının yeterince tanımlanmamış “sistemik riskler” ile mücadele etmeye başladığını üzülerek belirtiyor

Ancak güvenliğe yapılan vurgunun Yapay Zeka Yasasının önceliği olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi





genel-15

Çünkü bu alandaki kurallar “doğal olarak modelleri geliştirme şeklimizi etkileyecektir Metnin önerdiği sınıflandırma “mümkün olan en kötü” olarak tanımlanıyor

Fransa o zamandan beri gereksiz bürokrasiye karşı savaşmak için Almanya ve İtalya ile güçlerini birleştirdi

Arthur Mensch, düzenleyicilerin temel modellerin geliştirilmesini etkilemek istemeleri durumunda ürün güvenliği odağının geçerli olmaya devam edeceğine inanıyor

Altın için Arthur MenschStartup’ın analizi çok sayıda tahmine yol açıyor CEO’ya göre mevcut sürüm temellerinden çok uzaklaştı

Yasaların tercih ettiği yapay zeka devleri

Arthur Mensch, mevcut düzenlemelerin “ağır uyumluluk gereklilikleriyle yüzleşmeyi göze alabilen yerleşik şirketlerin” lehine olduğuna inanıyor Kötü amaçlı yazılım geliştirmek için kullanılabileceği için C dilini düzenlemiyoruz Yönetici bu nedenle X konusunda ısrar etti: açıklamak metinle ilgili görüşleri