“Dijital egemenliğe ve altyapının kontrolüne ihtiyacımız var. Ulusal bulut hazır" - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

“Dijital egemenliğe ve altyapının kontrolüne ihtiyacımız var. Ulusal bulut hazır
Bu, özel kuruluşlar için geçerli olduğu kadar kamu hizmetleri ve egemen devletler için de geçerlidir
Aslına bakılırsa, bugün PNRR’nin, vatandaşlar ve işletmelerle yeni, verimli bir ilişki başlatmayı amaçlayan Kamu Yönetiminin etkinliği ve verimliliği için Bulut’a geçişi bir temel taşı ve kolaylaştırıcı faktör olarak tamamen kabul etmesi tesadüf değildir


Dijital dönüşümü denetleme yeteneğimiz, İtalya’nın gelecekteki uluslararası konumunu belirleyecektir: bu, kalkınma modelimizin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillerin eğitimi için rekabet edebilirliğin önemli bir faktörüdür Gelişmiş, güvenli ve katma değeri yüksek çözümler sunabilen İtalyan Bulut sağlayıcıları, bu nedenle her alanda dönüşümü destekleyen stratejik sistem altyapısı rolünü üstleniyor: ekonomik, teknolojik, organizasyonel, düzenleyici, kültürel ve ekolojik özel sektör ve kamu sektörü için yenilikçilik ve rekabetçiliğin itici gücü olarak ilerlemenin yoludur sanayi politikası ve yetenek yönetimi açısından Verinin miktarı ve kalitesi ile onu hızlı ve iyi bir şekilde işleyebilme yeteneği aslında iyi karar verme yeteneğini tanımlayan ayırt edici becerilerdir
Fiziksel ve sanal altyapılarda (enerji, otoyol veya telekomünikasyon) olduğu gibi, ülkenin ve bu kapsam ve ulusal çıkar doğrultusunda faaliyet gösterenlerin, yaşamımızı belirleyen maddi ve manevi varlıklara erişim üzerinde tam egemenlik ve kontrole sahip olması esastır Bulut İtalya Stratejisi tarafından öngörülen ve yakın zamanda uygulamaya konulan ACN yeterlilikleri, Altyapıların, Platformların ve Bulut Hizmetlerinin kalitesinin belirlenmesinde ana araçtır ) Nitelikli operatörler, her birinin benzersiz yeteneklerini geliştirmek ve doğrudan rekabet alanlarını en aza indirmek için erdemli bir işbirliği modeliyle çalışabilir: yatırımları ve teknolojileri, becerileri ve araştırma ve geliştirmeyi kârlı bir şekilde yoğunlaştıran ulusal bir şampiyonun inşasına yönelik Netalia, Netalia Bulut Platformunun stratejik olarak sınıflandırılan, yani en hassas ve korunan veriler de dahil olmak üzere tüm PA verilerini işlemesine olanak tanıyan en üst düzeyde niteliklere sahiptir yabancı operatörler ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi tarafından resmi olarak takip edilen özerkliğin azaltılması
Bu önemli adımda, dünyanın artık istemediği veya onsuz yapamayacağı depolama, hesaplama, ara bağlantı ve birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve koruma kapasitesini garanti edebilen tek model olan Bulut’a temel bir rol düşüyor Dahası, en önemli ve stratejik varlığımız olan verilerimiz ve bunları işleme yeteneği üzerindeki kontrolümüzü kaybetmemize neden oluyor büyüme ve rekabet etme yeteneği
Aksine, Bulut altyapılarının yönetimini tamamen küresel hiper ölçekleyicilere devretmek, sözde kapatılamaz bir teknolojik boşluk adına dijital Made in Italy onayından vazgeçmek, ilk bakışta alternatiflerden yoksun gibi görünse de cezalandırıcı bir karardır

* CEO Netaliagenel-18

Ulusal Stratejik Merkez, İtalya’nın önemli savunucularını ifade edebileceği, kolaylaştırıcı bir unsur olarak Bulut’un evrimi ve gelişimi için bir fırsattır Alternatif aranmalı ve inşa edilmelidir Altyapıların son derece stratejik rolüne dair gerekçe, ülkemizde inşa edilen ve inşa edilmekte olan fiziksel Veri Merkezlerini, büyük küresel platformların “beyinlerini” barındırmayı amaçlayan saf gayrimenkul yapılarını içermiyor, böylece büyüklere olan bağımlılığımızı azaltmak yerine genişletiyor
Ulusal bir Kamu Bulutunun inşası (Sağlayıcının bakım ve altyapı güncellemeleriyle doğrudan ilgilendiği, istek üzerine ölçeklenebilen ve tüketime göre faturalandırılabilen çok istemcili bir model